Search availability and book now

Gia Bao Hoi An Backpackers

Find the best places to stay

Most popular properties in Hoi An
Best properties in Hoi An
Cheapest properties in Hoi An

Most popular properties in Viet Nam
Best properties in Viet Nam
Cheapest properties in Viet Nam

Gia Bao Hoi An Backpackers
Gia Bao Hoi An Backpackers

Homestay

Chỉ cách các thắng cảnh như Chùa Cầu Nhật Bản và Hội Quán Quảng Châu Trung Quốc 400m. Sân bay gần nhất là Sân bay Quốc tế