Search availability and book now

Mini House

Search nearby places

Most popular properties in Sa Pa
Best properties in Sa Pa
Cheapest properties in Sa Pa

Most popular properties in Viet Nam
Best properties in Viet Nam
Cheapest properties in Viet Nam

Mini House

Hotel

ini House nằm cách nhà Thờ Đá và chợ Tình 400m .(Wifi free) ban một số phòng nhìn ra núi đồi những danh lam thắng cảnh ở SaPa đến