Nghi Loc
10 km (6.2 mi) from search location
256 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Hotel

Một trong những khách sạn 3 sao ở trung tâm thị xã Cửa Lò

  Thu 04-Jun-2020  -  Fri 05-Jun-2020 (1 night)

$40.00 room per night
Phòng Đôi (with 2 beds)
Private bath