Cam Pha Mines, Viet Nam

Popular cities in Viet Nam

Searching 1 properties

Cam Pha Mines

$25.00 room per night

Hotel

Sự hài lòng của quý khách là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi