Nghi Loc
256 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Hotel

Một trong những khách sạn 3 sao ở trung tâm thị xã Cửa Lò

  Tue 30-Jul-2019  -  Wed 31-Jul-2019 (1 night)

$40.00 room per night
Phòng Đôi (with 2 beds)
Private bath